Disclaimer & Privacy

 

 

 • Over Dataplan Informatica BVBA ondernemingsnr 0896286136 hierna beiden verder genoemd “DTP”:
  DTP is een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel en vestiging te Torhoutsesteenweg 160, B-8210 Zedelgem.
 • Elektronische communicatie, inclusief eventuele bestanden in bijlage, die worden verzonden vanuit of naar DTP zijn vertrouwelijk en kunnen desgevallend beschermd zijn door het beroepsgeheim of andere beschermingsregimes. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van een elektronisch bericht bent, gelieve dan de verzender van zijn vergissing op de hoogte te brengen en het bericht van uw systeem te verwijderen. Wij danken u voor uw medewerking.
 • De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet verzekerd worden; DTP kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld.
 • Uitgaande en ontvangen elektronische communicatie mag gecontroleerd worden op naleving van onze interne richtlijnen om de zakelijke belangen van DTP te vrijwaren.
 • Mappen met ontvangen elektronische communicatie mogen door de ontvanger worden gedeeld met andere medewerkers van DTP.
 • Mappen met elektronische communicatie mogen door DTP worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.
 • Deze website is de eigendom van DTP en wordt beschermd door auteursrecht en als databank. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van DTP.
 • Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en DTP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan.
 • U mag op een eerlijke en niet misleidende manier naar deze website linken indien u hierbij ook een link naar onze home page vermeldt (www.dataplan.be). DTP wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar onze website linken.
 • Informatie op de website van corflow kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.
 • Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door DTP worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.
 • Onverminderd de verplichtingen die op DTP rusten op grond van de wetgeving, zal DTP nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.
 • U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door DTP worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart in bijlage.
 • Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw e-mail, en zullen nooit ongevraagde mail verzenden. Wij zamelen enkel statistische gegevens in met betrekking tot onze gebruikers, met het oogmerk om het gegevensverkeer op onze site te kunnen analyseren en zodoende de DTP site te kunnen verbeteren.
 • De bovenstaande juridische bepalingen zijn onderworpen aan Belgisch recht.
 • Elk geschil in verband met de website(s) van DTP valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brugge, met uitsluiting van elke andere instantie.
 • Als u vragen heeft over bovenstaande, dan kan u ons contacteren via info@dataplan.be.
 • Deze bepalingen kunnen worden aangepast, DTP beveelt dan ook aan om de website regelmatig te controleren op updates.

 

 

 

Centrale database

Eenmalige invoer van gegevens

lees meer

Uitgebreide rapportering

Steeds op de hoogte van uw business

lees meer

Snel rendement

Lage instapkosten en gebruiksvriendelijke interface

lees meer
© Dataplan Informatica 2016 / wettelijk bericht / webdesign by Skinn / development by Tales